Abys osvětloval světlem jiné, musíš nosit slunce v sobě. (Romain Rolland)

Červenec 2011